2012年11月10日星期六

Manual


Apakah yang dimaksudkan dengan manual?

Manual adalah panduan tentang cara memasang, mengguna, menyelenggara dan membaiki sesuatu produk.

Manual boleh terdapat dalam pelbagai bentuk seperti buku, helaian kertas atau brosur (manual keselamatan dalam kapal terbang) dan manual pemasangan pada kotak rak atau almari pasang siap. 

Secara umumnya, terdapat 3 jenis manual iaitu:
没有评论:

发表评论