2012年11月10日星期六

5.1.5


Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas


- Setelah model binaan siap dipasang, lakaran mengenai hasil binaan ini perlulah dilakukan.

- Lakaran mengenai hasil binaan dibuat berasaskan bentuk asas. 


3 条评论: