2012年11月19日星期一

Kebanggaan


Pasukan UJOY SJK(C) Pulai telah mendapat tempat kedua dalam "School LEGO Building Contest" yang dianjurkan oleh Legoland Malaysia.
 Description: 

LEGO bricks make our parliament so colourful.We will move people towards a bright and colourful future through the parliament.

http://www.legoland.com.my/Contest/Round-2/Category-C/UJOY/
 

2012年11月10日星期六

5.1.8


Menyimpan komponen set binaan yang telah dibuka


Murid menyimpan ke dalam bekas penyimpanan.
5.1.7


Membuka komponen set binaan mengikut urutan


Murid membuka semula set binaan yang telah dibina mengikut urutan berdasarkan kepada manual bergambar. 

5.1.6


Menerangkan hasil binaan secara lisan


Murid menceritakan hasil binaan di hadapan kelas kepada guru dan rakan-rakannya.

 

5.1.5


Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas


- Setelah model binaan siap dipasang, lakaran mengenai hasil binaan ini perlulah dilakukan.

- Lakaran mengenai hasil binaan dibuat berasaskan bentuk asas. 


5.1.4


Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar


Setelah jenis dan bilangan komponen dikenal pasti dan dipilih, murid memasang model binaan berdasarkan manual.
 


5.1.3


Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar


Setelah murid mengenal pasti komponen, murid berupaya memilih komponen set binaan berdasarkan jenis dan jumlah komponen diperlukan.5.1.2


Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar


- Murid memilih model binaan yang hendak dibina

- Murid mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual.

- Murid mengenal pasti bilangan komponen set binaan yang diperlukan bagi membina sesuatu model binaan.
 

5.1.1


Membaca dan menerangkan manual 


Murid membaca arahan dan boleh menterjemahkan maklumat (mengenal pasti set binaan yang hendak dibina, lukisan model binaan, jenis komponen, bilangan komponen dan teknik pemasangan) dalam manual.
Manual


Apakah yang dimaksudkan dengan manual?

Manual adalah panduan tentang cara memasang, mengguna, menyelenggara dan membaiki sesuatu produk.

Manual boleh terdapat dalam pelbagai bentuk seperti buku, helaian kertas atau brosur (manual keselamatan dalam kapal terbang) dan manual pemasangan pada kotak rak atau almari pasang siap. 

Secara umumnya, terdapat 3 jenis manual iaitu:
Konsep


Pengenalan

5.0 Asas Teknologi

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang  pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.  
  

Set binaan dan manual bergambar

 • Set binaan adalah merupakan alat pembelajaran
Set binaan terdiri daripada komponen-komponen pelbagai bentuk dan warna. Biasanya, set binaan dari jenama tertentu menggunaskan kaedah interlocking tersendiri bagi menggabungkan antara suatu komponen dengan yang lain. Berdasarkan dapatan pemantauan BPK, set binaaan adalah merupakan alat pembelajaran yang menyeronokkan.


 
 • Set binaan boleh dibeli di pasaran
Terdapat pelbagai jenis set binaan di pasaran. Ia boleh dibeli dengan harga yang berbeza bergantung pada jenama, kualiti dan jumlah model yang boleh dibina. Alat pembelajaran ini boleh menghasilkan pelbagai model binaan. Set binaan juga terdiri daripada pelbagai tahap kesukaran. Biasanya set binaan ini dilengkapi dengan manual pemasangan bergambar bagi membantu pembelajaran.


 • Membina model berpandukan manual bergambar
Sesuatu model binaan dalam sesuatu
set binaan, boleh dibina dengan cara 
menggabungkan pelbagai komponen 
dengan berpandukan pada manual 
yang dibekalkan.

Manual pada set binaan biasanya 
mengandungi:
a. Kandungan komponen
b. Contoh model untuk dipasang
c. Langkah pemasangan
d. Cara penyelenggaraan atau 
    penyimpanan komponen.

 

2012年11月4日星期日

RBT

 

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
ELEMEN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI(RBT) 


5. Asas Teknologi

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar.5.1.1 Membaca dan menerangkan manual.

5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

5.1.4 Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.

5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan.

5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan.

5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.2012年10月30日星期二

Think...Piramid Makanan

Pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

2012年10月12日星期五

Quotes


Failure is success if we learn from it.
果能从失败中汲取教训,失败亦是成功。2012年10月8日星期一

School

SJKC PULAI

 

 SEJARAH SEKOLAH
 • 1935: Sekolah Pei Hwa ditubuhkan
 •  1941: Sekolah ditutup akibat Perang Dunia
 • 1946: Pembangunan semula sekolah.  
 • 1949: Sekolah Pei Hwa mengeluarkan 7 orang murid yang tamat darjah enam buat kali pertama.  
 • 1952: Permohonan bantuan peruntukan kewangan diluluskan.  
 • 1955: Blok A yang bertingkat 2 ditubuhkan dan  Sekolah Pei Hwa ditukar nama kepada SRJK © Pulai dengan peruntukan kewangan kerajaan dan dermaan orang ramai.
 • 1956: Perasmian pembukaan bangunan sekolah.
 • 1963: Tadika Pulai dimulakan
 • 1969: Pembinaan kantin dan tandas sekolah.
 • 1980: Perasmian pembukaan bangunan sekolah baru.  
 • 1991: Perasmian bangunan pusat sumber.  
 • 1995: Perasmian bangunan sekolah baru yang bertingkat 3 dengan 12 buah bilik darjah
 • 1999: Pelancaran sistem persekolahan sesi pagi dan petang  
 • 2001: Pembinaan blok bangunan tambahan 4 tingkat dan 3 tingkat  
 • 2002: Perasmian blok bangunan tambahan 4 tingkat dan 3 tingkat