BIODATANama:  Cheng Xui Chein


No. Matrik:  PPG/BC/03/00666/2012/2/KIC


Universiti:  Kirkby International College


Cawangan:  Batu Pahat


Pensyarah:  Puan Umi Kalsum Binti Hassan


Tugasan:  KRT 3013
                 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah没有评论:

发表评论