2012年11月10日星期六

5.1.7


Membuka komponen set binaan mengikut urutan


Murid membuka semula set binaan yang telah dibina mengikut urutan berdasarkan kepada manual bergambar. 

2 条评论: